Λοιπές Πληροφορίες

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

 

Ε.Ο.Φ.

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής και Αγγειολογίας  είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του Ε.Ο.Φ.

Δείτε την έγκριση εδώ 

 

Σ.Φ.Ε.Ε.

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής και Αγγειολογίας είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε

Δείτε την έγκριση του εδώ

 

MedTech Europe

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής και Αγγειολογίας είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας της MedTech Europe.

 

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 26 Εθνικά µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

 

Κονκάρδες Συνεδρίου

Όλοι οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια της εγγραφής και της παραλαβής του συνεδριακού υλικού, θα παραλαµβάνουν από τη Γραµµατεία ονοµαστική κονκάρδα η οποία θα φέρει γραµµωτό κώδικα. H επίδειξη της κονκάρδας κρίνεται απαραίτητη για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο όλες τις ηµέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιστηµονικού προγράµµατος καθώς και για την παραλαβή του πιστοποιητικού.

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνεται από τη γραµµατεία και µόνο µε την παραλαβή του συµπληρωµένου Εντύπου Αξιολόγησης ή την αξιολόγηση του Συνεδρίου διαδικτυακά. Βασική προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του 60% των εργασιών του Συνεδρίου.

 

Μοριοδοτηµένο πιστοποιητικό παραλαµβάνουν µόνο οι ιατροί. Άλλοι επαγγελµατίες υγείας και φοιτητές παραλαµβάνουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

 

Η παραλαβή των πιστοποιητικών και των συµµετοχών παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραµµατεία την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018. Όσοι σύνεδροι επιθυµούν να λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ή/και συµµετοχή παρακολούθησης στα αγγλικά, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµατεία.

 

Ώρες Λειτουργίας Γραµµατείας

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η Γραµµατεία θα λειτουργεί στο φουαγιέ της αίθουσας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018   14:00 – 21:00

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018   08:00 – 21:30

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018   08:00 – 21:15

Κυριακή, 18 Μαρτίου2018    08:00 – 14:30

 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισµός

Η συνεδριακή αίθουσα θα είναι εξοπλισµένη µε τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισµό για την προβολή των παρουσιάσεων (laptop, video projector, οθόνη προβολής, laser pointer). Όλοι οι οµιλητές παρακαλούνται να έχουν διαθέσιµες τις παρουσιάσεις τους σε συµβατή µορφή PowerPoint και αποθηκευµένη σε USB stick.

 

Τεχνική Γραµµατεία Παραλαβής Παρουσιάσεων

Οι παρουσιάσεις θα παραδίδονται στην Τεχνική Γραµµατεία Παραλαβής Παρουσιάσεων. Παρακαλούνται οι οµιλητές για την έγκαιρη παράδοση των παρουσιάσεων τους µε σκοπό τη διασφάλιση ελέγχου συµβατότητας και ορθής αναπαραγωγής. Η Τεχνική Γραµµατεία Παραλαβής Παρουσιάσεων θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστηµονικής εκδήλωσης και σύµφωνα µε το επιστηµονικό πρόγραµµα. Παρακαλούνται πολύ οι ομιλητές που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους laptop ή Macbook να ενημερώσουν  την Γραμματεία του Συνεδρίου  τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.  Σε διαφορετική περίπτωση, το Συνέδριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα στην προβολή της παρουσίασης.

 

Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις των οµιλιών και μόνο μετά από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.hsvscongress2018  µετά το πέρας της εκδήλωσης, και µόνο έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη των οµιλητών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι Ε.Υ. όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµατεία.

 

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ., όλοι οι ομιλητές, που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να αναφέρουν, στη δεύτερη διαφάνεια της παρουσίασής τους (μετά ακριβώς από την διαφάνεια τίτλου της παρουσίασης), οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τους χορηγούς του Συνεδρίου.

 

Εκθεσιακός Χώρος

Κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής εκδήλωσης θα λειτουργεί εµπορική έκθεση φαρµακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων  και άλλων εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού καθώς και εκδοτικών οίκων στην  αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ& στο  Φουαγιέ της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

 

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018   14:00 – 21:00

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018   08:00 – 21:30

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018   08:00 – 21:15

Κυριακή, 18 Μαρτίου2018    08:00 – 12:30

 

Γραµµατεία – Οργάνωση – Επικοινωνία

Alpha Public Relations & Integrated Marketing A.E.

A Health Communications Agency

Πυθέου 55, 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 3645 629, Fax: 210 3644 441

www.apr.com.gr | info@apr.com.gr

Copyright 2018. All rights reserved