Βραβεία Ελεύθερων Ανακοινώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής απονέμει 3 βραβεία και 3 τιμητικούς επαίνους στις καλύτερες εργασίες που παρουσιάστηκαν ως ελεύθερες ανακοινώσεις και 3 επαίνους στις καλύτερες ηλεκτρονικά αναρτημένες εργασίες (e-posters) που παρουσιάστηκαν στο «17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας»

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, στην τελετή λήξης του Συνεδρίου, την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα:

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

Η σιλοσταζόλη επιδρά στο μηχανισμό έκκρισης κυτταροκινών κατά την οξεία φάση φλεγμονής, σε μοντέλα περιφερικής ισχαιμίας ανοσοανεπαρκούς και αγρίου τύπου μυός, διαφοροποιώντας την επαγόμενη αγγειογέννεση.

Παρώνης Ε.1, Στασινοπούλου Μαριάννα1, Κατσιμπούλας Μ.1, Καδόγλου N.4, Μπουζιώτη Πηνελόπη2, Κωστομητσόπουλος Ν.1, Κακίσης Ι.5, Γερουλάκος Γ.5, Τσιτσιλώνη Ουρανία3, Λάζαρης Α.5

1Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
2Εργαστήριο Ραδιοφαρμακολογικών Μελετών Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
3Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
4Centre for Statistics in Medicine – Βotnar Research Centre, University of Oxford, Oxford, United Kingdom
5Γ’ Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Αθήνα, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

 

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

Αιμοδυναμική σύγκριση μεταξύ διχαλωτού ενδομοσχεύματος κλασικής διαμόρφωσης και μοντέλου στενών σκελών (DOG-BONE)

Γεωργακαράκος E.1, Ξενάκης Α.2, Γεωργιάδης Γ.Σ.1

1Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2Εργαστήριο Ρευστομηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα

 

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

Συνδυασμός μονής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και απιξαμπάνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοαυλική αποκατάσταση για περιφερική αρτηριακή νόσο

Χ. Παπαδημητρίου, Μ. Μήτκα, Ι. Πλιάτσος, Κ. Αλεξανδρής, Ι. Γιαγτζίδης, Χ. Κάρκος, Κ. Παπάζογλου

Ε’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. .Ιπποκράτειο., Θεσσαλονίκη,

 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

1ος  ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ 

Η δημιουργία ενός πειραματικού ζωϊκού προτύπου για τη μελέτη της υποστροφής (pruining) του παράπλευρου δικτύου που δημιουργείται από την αρτηριογένεση

Κωνσταντίνος Ροδίτης1,2,3, Kerstin Troidl2,3, Θεοφάνης Παπάς1, Παρασκευή Τσιαντούλα1, Georg Jung2,3, Christina Winterbauer2,3, Wolfgang Schaper2, Δημήτριος Μάρας1, Νικόλαος Μπέσιας1, Thomas Schmitz-Rixen2,3

1Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Γενικό Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ., Αθήνα
2Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Germany
3Department of Vascular and Endovascular Surgery, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Germany

 

2ος  ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ 

Δημιουργία προγνωστικού μοντέλου για την πρόβλεψη τύπου ΙΙ ενδοδιαφυγής μετά από ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Δαστερίδου Θ.1, Λάζαρης Α.2, Μαστοράκη Σ.3, Κοντοπαντελής Ε.4, Κοπάδης Γ.1, Χατζηγάκης Π.1, Κατσίκας Β.1, Μουλακάκης Κ.2, Κακίσης Ι.2, Σφυρόερας Γ.2, Βασδέκης Σ.2 , Γερουλάκος Γ.2

1Αγγειοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
2Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
3Ι.Θ. “Υγεία”, Μαρούσι
4Institute of Population Health, Faculty of Medicine, University of Manchester, Manchester

 

 3ος  ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

Το εγκεφαλικό νατριο-ουρητικό πεπτιδίου (ΒΝΡ) και η κλινική σημασία του στους αγγειοχειρουργικούς ασθενείς.Σχεδιασμός μελέτης και προκαταρκτικά αποτελεσματα

Ι. Τσάγκος1, Θ. Παπάς1, Κ. Φίλης2, Χ. Ιωάννου3, Δ. Μάρας1

1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Aγγειοχειρουργική Κλινική
2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική
3Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (e-posters)

 

1ος ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ 

Διαχωρισμός άνω μεσεντερίου αρτηρίας: αγγειοχειρουργική αντιμετώπιση

Γιαννόπουλος Α., Μπαγγέας Π., Μανάκη Β., Γαβριηλίδου Α., Γαβριηλίδου Μ., Λυκόπουλος Δ., Κτενίδης Κ.

Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

 

2ος ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ 

Ενδοδιαφυγή τύπου IIIa αποτέλεσμα εμμένουσας ενδοδιαφυγής τύπου IIa μετά από EVAR. Παρουσίαση δύο περιπτώσεων και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Θεοδωρίδης Π., Σταράμος Δ., Δώδος Η., Ποτουρίδης Α., Ιατρού Ν., Παππάς Γ., Αντωνιάδης Π., Αργείτης Β., Δερβίσης Κ.

Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας – Πατησίων «Αγ. Όλγα – Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα, Ελλάδα

 

3ος ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ 

Ρήξη ανευρύσματος λαγονίου στην κάτω κοίλη φλέβα σε ασθενή με διαχωρισμό τύπου Β. Αποτυχία ενδαγγειακής αντιμετώπισης! Τι χάσαμε…! 

Τσιαντούλα Π.1 , Κωτσικόρης Ι.2, Ελβανίδου Α.1, Ροδίτης Κ.1, Παυλίδης Π.2, Παπάς Θ.1, Δεδές Α.1, Μαζαράκης Ι.3, Τούμπης Σ.1, Μπέσιας Ν.1

1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Aγγειοχειρουργική Κλινική
2Ιδιώτης
3Στρατιωτικός Αγγειοχειρουργός

Copyright 2018. All rights reserved